PRODUCTOS
Cortes Frescos
PECHITO

PECHITO

Piezas de 3,5 KG.

CARRE

CARRE

Piezas de 3,5 KG.

COSTELETAS DE CERDO

COSTELETAS DE CERDO

Piezas de 2 KG.

BONDIOLA CRUDA

BONDIOLA CRUDA

Piezas de 3 KG.

SOLOMILLO

SOLOMILLO

Piezas de 2 KG.

MATAMBRITO

MATAMBRITO

Piezas de 3 KG.

GRASA DE CERDO

GRASA DE CERDO

Piezas de 5 KG.